Hoe kunt u helpen?

De volgende zaken zijn essentieel voor het succes van de behandeling  

  1. Geef uw hond ELKE DAG de voorgeschreven medicatie, ook wanneer uw hond weer beter wordt.

  2. WIJZIG OF STOP DE MEDICATIE NOOIT zonder eerst uw dierenarts te raadplegen.

    U kan uw hond verder helpen door :

  3. REGELMATIG OP CONTROLE te gaan bij uw dierenarts (meerdere keren per jaar) ook indien de gezondheidstoestand van uw hond u stabiel lijkt. Een hartaandoening kent immers een progressief verloop en subtiele wijzigingen kunnen u mogelijks ontgaan.

  4. ONMIDDELLIJK contact op te nemen met uw dierenarts indien:

  • De tekenen van hartfalen ondanks de behandeling opnieuw verschijnen.
  • De ademhalingsfrequentie (AHF) van uw hond systematisch hoger is dan de maximale AHF, zoals aangegeven door uw dierenarts (richtlijn: 30/min).


In beide gevallen kan een aanpassing van de behandeling nodig zijn.